व्यवशाय के हो ?

Ram Gautam Education , September 30th, 2020

लगानी, निरन्तरता, सांगठनिक क्षमताको अधारमा लागत भन्दा आम्दानी बढी बनाउन गरिने अनेक प्रयत्नलाई व्यवशाय भनिन्छ । यसमा ग्राहकहरुलाई विभिन्न उत्पान , बस्तु तथा सेवाले चित्त बुझाएर नाफ कमाउने आर्थिक क्रियाकलाप नै व्यवशाय हो । यस अन्र्तगत, उत्पादन, बिक्री वितरण र बिक्री पछिका सेवाहरुको बारेमा पनि ध्यान पुर्याइन्छ ।


व्यबशाय गर्नका लागि व्यवशायका लागि लगानी,जोखिम, निरन्तरता, लगनशिलताबाट गरिने आर्थिक क्रियाकलाप नै व्यवशाय हो ।
ब्यवशाय गर्दा मानिस, पैसा, तरिका, मेशिन, कच्चा पदार्थ आदि सवैको लगानीबाट व्यवशाय गरिन्छ ।
व्यवशायका बिशेषता


मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप
पूँजी लगानी,
बुद्धि, लगनशिलता, प्रविधिको प्रयोग
ग्रहाकको सेवा तथा सन्तुष्टि
नाफाको उद्धेश्य,
जोखिम र अनिश्चितताको प्रतिफल
समय परिस्थिती बुझ्न सक्ने क्षमता
सहज र सरल जनसम्पर्क


व्यवशायका प्रकार
व्यबशाय मुख्य गरी ३ प्रकारका हुन्छन
उद्योग, बाणिज्य र सेवा
१ लगानीकोको अधारमा व्यवशायको प्रकार


क,लघु उद्योगः घर जग्गा बाहेक बढीमा २ लाख लागनी भएको, ९ जनासम्म कामदार भएको, ५ मेगावाट सम्म विद्युत खपत गर्ने , बार्षिक २० लाख सम्म अर्थिक कारोवार गर्ने ।
ख. परंपरागत तथा अन्य घरेलु उद्योगः स्थानीय र परंपरागत शिप प्रविधिको आधारमा १० किलोवाट सम्म विद्युत खपत गर्ने ।
ग. साना उद्योग ५ करोडसम्म स्थिर जेथा भएको ।
घ. मझौला उद्योग, १५करोड सम्म स्थिर जेथा भएको ।
ङ ठूला उद्योग १५ करोड देखि माथि स्थिर जेथा भएका उद्योग


२.प्रकृतिको आधारमा व्यवशायको बर्गिकरण


क. कृषि तथा बन पैदावारमा अधारित उद्योग
ख. उत्पादन मुलक उद्योग
ग. निकासी मुलक उद्योग
घ. उर्जामुलक उद्योग
ङ खनिज उद्योग
च निर्माण उद्योग
छ. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योग
ज, सेवा उद्योग


३. स्वामित्वको आधारमा व्यवशायको बर्गिकरण
क एकलौटी व्यवशाय
ख. साझेदारी व्यवशाय
ग संयुक्त पूजी कम्पनी
प्राइभेट लिमिटेड
पब्लिक लिमिटेड

प्रतिक्रिया