त्रिभूवन विश्व विद्यालय बिइ चौथो बर्ष दोस्रो खण्डको रिजल्ट हेर्नुहोस

Ram Gautam Education , News And Update , June 30th, 2020

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिय चौथो बर्ष दोश्रो खणडको रिजल्ट प्रकाशित गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले २०७६ माघ महिनामा सञ्चालित सबै कार्यक्रम चौथो बर्ष दोस्रो खण्डको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो ।

इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान परीक्षा सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार उक्त परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ ।

प्रतिक्रिया